Niepełnosprawni   Słabosłyszący
Ostatnio dodane
18 września 2023
Ogłoszenie o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, delegatura w Krośnie
18 września 2023
Ogłoszenie o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie, delegatura w Tarnobrzegu
13 września 2023
Ogłoszenie o naborze do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie
8 września 2023
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor farmaceutyczny w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie, delegatura w Tarnobrzegu
30 sierpnia 2023
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor farmaceutyczny w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie, delegatura w Krośnie
19 lipca 2023
NAMS – nowe narzędzie do zarządzania alertami
11 lipca 2023
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektor farmaceutyczny w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Rzeszowie, delegatura w Krośnie
19 czerwca 2023
Zmiana wymagań dotyczących dostępu do systemu ZSMOPL – środowisko produkcyjne
30 maja 2023
Tydzień Zdrowia Rodziny w Podkarpackim NFZ
23 maja 2023
Zestaw z mikroskopem laboratoryjnym ( kamera/aparat fotograficzny, oprogramowanie, instalacja)
14 kwietnia 2023
Od 17 do 24 kwietnia w Rzeszowie bezpłatna zbiórka odpadów niebezpiecznych w tym leki przeterminowane, termometry, zużyte igły i strzykawki
22 marca 2023
Plan zamówień publicznych WIF w Rzeszowie na dostawy, usługi i roboty budowlane z 22.03.2023 r.
9 marca 2023
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego Nr 1/2023 z 9 marca 2023 r.
14 lutego 2023
Komunikat GIF w sprawie dopuszczalnej formy zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych
[więcej]
Dostępność
Ochrona danych osobowych
Przeterminowane leki
Zgłoszenie wady jakościowej
Niepożądane działania leku
Ankieta jakości obsługi
Skargi i wnioski